plan podziału

Mielewczyk Sp. z o. o. z 14 listopada 2022 roku

Zobacz dokument w PDF

uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mielewczyk Sp. z o. o. z siedzibą w Dzierżążnie z 16.11.2022 r.

Zobacz dokument w PDF

strategia podatkowa

Realizując obowiązek ustawowy firma Mielewczyk Sp. z o. o. podaje do publicznej wiadomości informację o strategii podatkowej za rok 2020. Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz dokument w PDF - rok 2021
Zobacz dokument w PDF - rok 2020

polityka firmy